Welcome to Jerzy Kozarzewski - życie i twórczość   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Jerzy Kozarzewski - życie i twórczość Powered By GSpeech
Bibliografia

W zestawieniu wykorzystano w dużej mierze zbiory rodziny poety oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.

Publikacje książkowe – tomiki wierszy:

Kozarzewski J., Dar codzienności, Oficyna Literacka Wers, Opole 1992.

recenzje:

  • Duda H., Naznaczony. „Kwartalnik Opolski” 1992, nr 3/4, s. 157-161.
  • Kowalski K., Poezja piękna i niełatwa, jakby nie z tego czasu (posł. do tomu), „Obrzeża” 2002, nr 19, s. 5.
  • Kowalski K., Poezja piękna i niełatwa, jakby nie z tego czasu, „Zgorzelecki Baedeker Literacki” 2003, s. 23-27.

Kozarzewski J., Ślady z kamienia, Wyd. Anex, Wrocław 1994.

Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. I pełne, wydane nakładem rodziny, Warszawa 2000.

Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. II skrócone, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2002.

Kozarzewski J., Życiorys na dni się nawleka, Wyd. UMiG Nysa, Nysa 2006.

Kozarzewski J., Jedlové jmelí / Jodłowa jemioła, Překlad / Tłumaczenie František Všetička, Wyd. IKR[i]BL, Siedlce 2017 – dwujęzyczny tomik poetycki.

Kozarzewski J., 21+ten jeden wiersz, wyd. NDK, Nysa 2016 – audiobook z poezją Jerzego Kozarzewskiego, czyta: Marta Klubowicz, muzyka: Yola Wesołowska.

Publikacje wierszy J. Kozarzewskiego:

Kozarzewski J., Egzekucja (z notą biograficzną), „Kwartalnik Opolski” 1992, nr 3/4, s. 113.

Kozarzewski J., Inwokacja do pradziada, „List Oceaniczny” – dodatek kulturalny „Gazety” 1994, nr 5, s. 7.

Kozarzewski J., Inwokacja do pradziada, „Kwartalnik Opolski” 1992, nr 3/4, s. 117.

Kozarzewski J., Inwokacja do pradziada, „Obrzeża” 2002, nr 19, s. 3.

Kozarzewski J., Przypomnienie dnia, „Obrzeża” 2002, nr 19, s. 14.

Kozarzewski J., Stanąłem kolejny (z notą biograficzną), „Kwartalnik Opolski” 1992, nr 3/4 s. 106-107.

Chłap-Nowakowa J., Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI (z notą biograficzną), Wyd. AA, Kraków 2019, s. 455-464.

Opracowania /publikacje o J. Kozarzewskim:

Kobyłecka D., Jerzy Kozarzewski – ślad niezatarty, wyd. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kozarzewskiego, Nysa 2013 – publikacja dwujęzyczna, tłumaczenie František Všetička.

Kowalski K., Poezja piękna i niełatwa, jakby nie z tego czasu, [w:] J. Kozarzewski J., Dar codzienności, Opole 1998.

Wąsowicz-Hołota D., Jerzy Kozarzewski – człowiek i poeta, praca magisterska, Uniwersytet Opolski, Opole 1999 [maszynopis niepublikowany].

Zdanowicz G. i T., Jerzy Kozarzewski. O człowieku i poecie, wyd. Fundacji Nasza Nysa, Nysa 2019 – ebook na portalu: www.j-kozarzewski.nasza.nysa.pl

Zdanowicz G. i T., Ziemia poety. O życiu i twórczości Jerzego Kozarzewskiego, [w:] Drewniak T., Szuba B. (red.), Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty interpretacje, Oficyna Wyd. PWSZ Nysa, Nysa 2007, s. 213-31.

Różne:

AF, Muzycy poecie, „Prosto z regionu” 2000, nr 5, s. 8.

AF, Poeta i muzyk, „Prosto z regionu” 2000, nr 5, s. 5.

ag, Po Warszawie – Nysa, „Nowiny Nyskie” 2003, nr 12, s. 3.

AT, Patron godny naśladowania, „Nowa Trybuna Opolska” 2002, nr 240, s. 12.

Bereszyński Z. i Roszkowski R. (red.), Wielka księga opozycji na pograniczu. Władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945–1989, t. 2, Prudnik 2015, s. 374.

Bereszyński Z., NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie [w:] Sołtysik Ł. i Waligóra G., Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989, Wrocław–Warszawa 2018, s. 128.

Cichecka B., Późne żniwo, „NTO Tygodnik Nyski” 2002, nr 8, s. 4.

Chrzczonowicz P., Pamięci Jerzego Kozarzewskiego (1913-1996) – poety i prawnuka Cypriana Kamila Norwida, „Kwartalnik Opolski” 1996, nr 3/4, s. 112-115.

Chrzczonowicz P., Wspomnienie o Jerzym Kozarzewskim, poecie, prawnuku Norwida, „Studia Norwidiana” 1999 t. 15/16 (1997/1998), s. 65-71.

Głowiński M., Poeta na poboczu, [w:] Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. II skrócone, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2002.

Głowiński M., Posłowie (komentarz do wspomnień Magdaleny Kozarzewskiej), „Teksty Drugie – teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2005, nr 4.

Groński R.M., Kogo uratował Tuwim, Polityka 2002, nr 30, s. 68.

Jodełka E., Trwanie kamieni, ludzi przemijanie, „Gazeta Nyska” 1999, nr 3, s. 11.

KAMI, Nagrody wojewody, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 125.

KLA, Pamięci poety, „NTO Tygodnik Nyski” 2005, nr 39, s. 14.

KLA, Zapomniany poeta, „NTO Tygodnik Nyski” 2003, nr 91, s. 20.

Kmita A., Ocalił mnie wiersz. Rozmowa z Martą Klubowicz, „Tydzień Nyski” 2005, nr 8.

Kmita A. i Ziółkowska M., Pamięci poety, „Tydzień Nyski” 2005, nr 6, s. 5.

Kmita A. i Ziółkowska M., Wspomnienie wybitnego poety, „Tydzień Nyski” 2005, nr 8.

Kowalski K., Poeta z poetów, [w:], Pamiętnik opolski, Opole 1998, s. 167-70.

Kozarzewscy M. i J., Będzie żył, jest ułaskawiony, powiedział Tuwim, „Kwartalnik Opolski” 1992, nr 3-4; [w:] Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. I pełne, Warszawa 2000.

Kozarzewska M., Wprowadzenie, [w:] Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. I, Warszawa 2000.

Kozarzewska M., Jerzy Kozarzewski… Ocalił mnie wiersz…, „Obrzeża” 2002, nr 19, s. 5; „Zgorzelecki Baedeker Literacki” 2003, s. 21-22.

Kozarzewska M., Salus rei publicae suprema lex. „Teksty Drugie – teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2002, nr 3, s. 257-64.

Kozarzewska M., Obrońca z urzędu. „Teksty Drugie …” 2002, nr 6 s. 205-207.

Kozarzewska M., Dla Jadwigi cz. 1. „Teksty Drugie …” 2005, nr 4, s. 207-216.

Kozarzewski M., Kogo uratował Tuwim. Polityka 2002, nr 30, s. 68.

Łabutin B., Zostawić ślad, „Nowiny Nyskie” 1992, nr 33-34, s. 1, 2.

MAS, Poezja tradycyjna. Żona poety o jego poezji, „Prosto z regionu” 2000, nr 19, s. 16.

Modzelewski S., „Egzekucja” Jerzego Kozarzewskiego – wspomnienie po latach, [w:] Kozarzewski J., Późne żniwo, wyd. I pełne, Warszawa 2000.

Otwinowska B., Przeciwko złu: wiersze i piosenki więzienne, 1944-1956, Wyd. Akces, Warszawa 1995.

red., Nysa pamięta, „Tydzień Nyski” 2005, nr 5, s. 3.

Ruszecka M., Jerzy Kozarzewski – wspomnienie, „Nowiny Nyskie” 1999, nr 5, s. 6.

Rudnicki R., Wiesław Ignacy Renke 1912-1944. Życie i działalność kierownika politycznego Obozu Narodowego, Warszawa 2018.

Soroczyński T., Poeta: Jerzy Kozarzewski (21 X 1913 – 1 II 1996), [w:] „Kalendarz Opolski” 1997 [1996], s. 146.

NN, Społeczne Ognisko Muzyczne Państwowa Szkoła Muzyczna, X lat w służbie Polihymnii, [w:] Program obchodów dla uczczenia X-lecia działalności szkolnictwa muzycznego 1957-1967, Nysa 1968.

Wąsowicz-Hołota D., „Późne żniwo” nyskiego poety, „Nowiny Nyskie” 2000, nr 19, s. 6.

Wąsowicz-Hołota D., J. Kozarzewski – człowiek i poeta, „Nowiny Nyskie” 2001, nr 5, s. 7.

Wąsowicz-Hołota D., J. Kozarzewski bliski nysanom, „Nowiny Nyskie” 2002, nr 10, s. 5.

Wąsowicz-Hołota D., W hołdzie twórcy, „Nowiny Nyskie” 2002, nr 18, s. 9.

Wąsowicz-Hołota D., Jerzy Kozarzewski patronem, „Nowiny Nyskie” 2002, nr 42, s. 3.

Wąsowicz-Hołota D., Non omnis moriar, „Nowiny Nyskie” 2003, nr 16, s. 12.

Wąsowicz-Hołota D., W hołdzie poecie, „Nowiny Nyskie” 2003, nr 17, s. 7.

Wąsowicz-Hołota D., Wiersze przy świecach, „Nowiny Nyskie” 2003, nr 44, s. 8.

Wąsowicz-Hołota D., W hołdzie poecie, „Nowiny Nyskie” 2005, nr 8, s. 5.

Wąsowicz-Hołota D., Niezwykła biografia, „Nowiny Nyskie” 2006, nr 6, s. 24.

Wojtasik P., Życiorys jak z wiersza, „Nowiny Nyskie” 2007, nr 11, s. 8.

Woźniak P., Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL, Wyd. Spotkania, Paryż 1982, s. 77.

Zalewski K., Dziesięć lat działalności Towarzystwa Regionalnego Ziemi Nyskiej 1961-1971, [w:] red. Kowalski Z., Szkice Nyskie. Studia i materiały, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1986, t. 1, s. 217-22.

Nekrologi:

Aranowicz M., Odszedł Człowiek, „Nowiny Nyskie” 1996, nr 6, s. 3.

Cybulski K., Wspomnienie o śp. Jerzym Kozarzewskim, „Nowiny Nyskie” 1996, nr 7, s. 3.

Jakubowski W., Non omnis moriar, „Kurier Nyski” 1996, nr 23.

Kowalski K., Pamiętnik opolski, Opole 1996, s. 146.

Łabutin B., Odszedł Jerzy Kozarzewski, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 29.

Sanocki J., Honeste vivere, „Nowiny Nyskie” 1996, nr 6, s. 3.

Internet:

Zdanowicz G. i T., Jerzy Kozarzewski. O człowieku i poecie,
http://www.j-kozarzewski.nasza.nysa.pl, 2019.pegaz m

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech